Volíme aj počas pretekov!

Vyzývame účastníkov, aby si priniesli svoje volebné preukazy! 
Nájdeme si čas a pôjdeme spoločne
odvoliť v najbližšej volebnej miestnosti 
v Liptovskom Trnovci!