Aktívne bleskozvody od LP-AXIS, s.r.o.
LP-AXIS - Aktívne bleskozvody a zemniace systémy

Aktívne bleskozvody

Aktívne bleskozvody poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti v porovnaní s klasickými bleskozvodmi.

Charakteristika aktívnych bleskozvodov:

  • zberač aktívneho bleskozvodu nahrádza celú zbernú sústavu konvenčných bleskozvodov
  • poskytuje značnú úsporu zvodového materiálu, materiálu na uzemnenie a montážnych prác
  • výrazne redukujú zásahy do fasády a strešného plášťa
  • bezúdržbová prevádzka
  • životnosť aktívneho bleskozvodu je porovnateľná so životnosťou budovy
  • možnosť použitia ako oddialený bleskozvod (napr. pre skupinu objektov alebo vo výbušnom prostredí)
  • typizované uchytenia zberačov pre všetky typy objektov a striech
  • rádius ochrany od 13m do 107 m
  • zachytávače sú vyhotovené z nerezu
  • dlhoročné záruky
Aktívne bleskozvody