Aktívne bleskozvody od LP-AXIS, s.r.o.
LP-AXIS - Aktívne bleskozvody a zemniace systémy

Zemniace systémy

Ani nami dodávana najkvalitnejšie aktívne bleskozvody nefungujú bez spoľahlivých zemniacich systémov, preto ponúkame:

Elektrovodivý gél Conductiver plusElektrovodivý gél Conductiver plus na dlhodobé zníženie zemného odporu (odolný aj proti tlakovej vode) a ochranuy uzemňovacieho systému

Conductiver plus

Je nekorodujúci ekologický gél na zlepšenie vodivosti uzemnenia. Tento výrobok je bázový elektrolyt, ktorý napomáha vodivosti zmesi, vylepšenej o ďalšie ingredienty vyvolávajúce takmer okamžitú vodivosť a doplňujúce pôsobenie základného elektrolytu.

Je charakteristický tým, že:
  • je schopný vytvárať čiastočne ionizované elektrolyty s vysokým nábojom a veľkou kapacitou zadržiavania vody a vytvárania želé
  • zostáva v zemi po dlhé obdobie vďaka väzbám s časticami pôdy
  • zvyšuje vodivosť pôdy
  • nepôsobí korozívne na elektródy uzemnenia
  • je úplne ekologický

Výhodou Conductiveru plus oproti ostatným metódam chemickej úpravy pôdy je, že preniká do pôdy, pričom vytvára homogénnu masu s jednotným kontaktným povrchom, na rozdiel od výskytu viacerých kontaktných bodov v prípadoch, kedy sa v pôde vyskytujú kryštály alebo amorfné prvky.

CONDUCTIVER PLUS je možné aplikovať na akýkoľvek druh elektródy (tyčová, lineárna, dosková, atď.) iba naliatím správnych roztokov do zeme okolo elektródy. Je možné ho používať na akýkoľvek druh pôdy, s rozdielnym dávkovaním, v závislosti na mernom odpore a zvláštnosti pripravovanej pôdy.

Conductiver plus udržuje vodivosť zeme po dobu niekoľko rokov. Po tomto období, sa ľahko zopakuje celá procedúra, Výhodou je že účinok Conductiveru plus je kumulatívny, t.j. každá aplikácia ďalej zlepšuje elektrické vlastnosti pôdy a zakaždým počiatočný merný odpor znižuje.

Aktívne uzemňovacie systémyAktívne uzemňovacie systémy (Dynamické elektródy) pre zabezpečovanie prijatelného zemného odporu aj v skalistvom teréne.

Inšpekčné krabiceInšpekčné krabice, ktoré sa zapúštajú do zeme a ktoré sú zaťažitelné do 5 ton.