Aktívne bleskozvody od LP-AXIS, s.r.o.
LP-AXIS - Aktívne bleskozvody a zemniace systémy

Montáž, servis a revízie

Neodmysliteľnou súčasťou nami poskytovaných služieb je zabezpečenie pozáručného servisu, zapožičanie testovacích prístrojov a kompletné riešenia na klúč.

Ponúkame:
  • dodávka aktívneho bleskozvodu na kľúč (návrh riešenia aktívneho bleskozvodu na objekte, projekt, montáž, odborná prehliadka a skúška - VRS)
  • dodávka bleskozvodného materiálu k aktívnym bleskozvodom
  • zapožičiavanie testovacích prístrojov
  • ponuka rozšírenia záruky zo zákonom stanovej záručnej doby z 2 rokov na 6 rokov v prípade podpísania dohody na Záručný a pozáručný servis