Aktívne bleskozvody od LP-AXIS, s.r.o.
LP-AXIS - Aktívne bleskozvody a zemniace systémy

Profil spoločnosti

Naša firma je jedinou firmou s dlhoročnými skúsenosťami v komplexnom navrhovaní a realizácii aktívnych bleskozvodov a ich uzemnení aj v miestach s vysokým zemným odporom.

V roku 1994 sme zaviedli na slovenský trh bleskozvody s včasnou emisiou výboja (tzv. aktívne bleskozvody). Prvú inštaláciu sme vykonali 1.3.1995 na Slovenskej Grafii v Bratislave. Pre aktívne bleskozvody plati od 1.3.2014 samostatná norma STN 34 1398.

Profil spoločnosti