Aktívne bleskozvody od LP-AXIS, s.r.o.
LP-AXIS - Aktívne bleskozvody a zemniace systémy

Služby

Naša firma ponúka svojím zákazníkom komplexné riešenia v oblasti aktívnych bleskozvodov a zemniacich systémov.

Naše služby:
  • dodávka komplexnej protibleskovej ochrany
  • technické riešenia umiestenia a uchytenia aktívnych zachytávačov
  • technické riešenia uzemnenia aj vo veľmi obtiažnych podmienkach
  • bezplatný dovoz pri realizácii na celom území SR
  • zaškoľovanie projektantov, revíznych technikov a montážnikov
  • zapožičiavanie testovacích prístrojov na revízie elektronickej časti aktívnych bleskozvodov